Xoves 28 de Maio

Bos dias familias!!
 
Matemáticas
Comezamos cun Enima


Agora imos cuns problemas escritos
Problemas escritos:
No aula facémolo con esta dinámica:
- Elxs leen o problema (deixo uns 20 segundos para ler e poñer a resposta, sen facer cálculos escritos).
- Leen outra vez o problema (outros 20 seg. para comprobar elxs mesmxs se o resolveron).
- Leo eu o problema (Se houbo problemas coa lectura comprensiva facilita poder rectificar).

(1) Si Gabriel tiene 3 bolsillos y en cada uno tiene 5 avellanas. ¿ Cuántas avellanas tiene entre todos los bolsillos?

(2) Karem se comió la mitad de 14 cerezas. ¿Cuántas cerezas se comió?

(3) Por la mañana he bebido 12 vasos de auga y por la tarde 6 ¿cuántos vasos he bebido entre la mañana y la tarde?

(4) Si Hugo cada día hace 2 problemas ¿Cuántos hará en 7 días?

(5) Mi hermano tiene 9 lápices de colores, mi madre tiene 3 y yo 1. ¿Cuántos lápices de colores tenemos entre los tres?

Importante: Unha vez rematados todos, que escriban a continuación o cálculo mental que pensaron para resolver - acadar a resposta.
 
Ciencias Naturais
 Como xa vimos o outro día as follas son unha das partes da pranta e das árbores. Hoxe imos aprender un pouquiño máis sobre elas:


A proposta de hoxe é que no paseo busques e recollas unha boa cantidade de follas de arbores diferentes, para posteriormente clasificalas.  Podes montar a túa clasificación seguindo dous criterios: clasificalas segundo o seu bordo ou segundo a súa forma.


Como segunda proposta é facer un "Land art" con follas, vos deixo aquí un par de ideas:
(Nestas fotos os "land arts" foron realizados no outono, pero igualmente se poden realizar nesta época do ano aproveitando o que a natureza nos proporciona)


Comentarios