Martes 9 de xuño

Bos días familias!!

Matemáticas
Comezamos cun enigma

Agora imos traballar sobre o perímetro das figuras planas:


Cal é o perímetro destas figuras?


Ciencias Naturais
Todos os obxectos están formados por materia. Hay obxectos que a súa materia so está composta dunha unha única sustancia pero outros poden ter diferentes sustancias que o compoñen:


Busca na túa casa 3 obxectos fabricadas con unha única substancia e outros 3 fabricados con varias substancias.

Comentarios