Xoves 11 de Xuño

Bos días familias!!

Matemáticas
Comezamos cun enigma: Serás capaz de unir estos 9 puntos usando só catro liñas rectas?


Calcula o número de cuadrículas de cor que ten cada figura.


Desta maneira coñeceremos a Área de cada figura.

Ciencias Naturais
Hoxe imos a traballar as prpopiedades da materia.
Di dous obxectos/cousas que tendo pouca masa ocupen moito volume:
Di dous obxectos/cousas que tendo moita masa ocupen pouco volume:

Comentarios